Personuppgiftspolicy

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. 


Den här informationen syftar till att förklara hur Psykolog Gardar Viborg AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Gardar Viborg. Ändamål och rättslig grund för behandling Psykolog Gardar Viborg AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en bra service samt god och säker vård. Psykolog Gardar Viborg AB behandlar dina personuppgifter i samband med att du tar kontakt exempelvis via telefon, e-post, brev, använder företagets webbplats. Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person, exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer.