Om mig

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med kognitiv/beteende-terapeutisk inriktning, psykoterapihandledare, fil dr i psykologi och specialist i klinisk psykologi. Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med olika typer av psykisk ohälsa. Har även lång erfarenhet av handledning både i klinisk verksamhet och i utbildningssammanhang samt av undervisning vid Lunds universitet av blivande psykologer och psykoterapeuter i kognitiv-beteendeinriktad teori och metod.


I min privata verksamhet har jag de senaste åren huvudsakligen ägnat mig åt handledning, men har nu utökat verksamheten till att även omfatta privat psykoterapi.

Som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning har jag min mottagning för terapi i centrala Malmö, ett stenkast ifrån Triangeln. Min privata verksamhet vilar på evidensbaserade behandlingsmetoder och teorier inom modern kognitiv-beteendeinriktad psykologi som inkluderar även nya rön inom emotions-, social och neuropsykologi.


Jag är medlem i Psykologföretagarna som samordnar egenföretagare inom Psykologförbundet när det kommer till frågor som rör exempelvis patient- och företagsförsäkring.

Kontakta oss