Välkommen

Psykolog Gardar Viborg

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med kognitiv/beteende-terapeutisk inriktning, psykoterapihandledare, fil dr i psykologi och specialist i klinisk psykologi.
Jag erbjuder privat psykoterapi, handledning och utbildningsinsatser i form av föreläsningar och workshops. Jag är inte ansluten till vårdval psykoterapi i Skåne.

Kontakta mig

Tjänster

Jag erbjuder kognitiv-beteendeinriktad korttids- och/eller långtidsbehandling för olika former av psykisk ohälsa som exempelvis inom områdena social ångest, paniksyndrom med eller utan agorafobi, generaliserad oro, tvångstankar/handlingar, hälsoångest, fobier, depression, självskadebeteende, låg självkänsla, utmattning, relationsproblem och kris- och stresstillstånd samt posttraumatiska tillstånd. Jag erbjuder också hjälp rörande problem med prokrastinering, perfektionism, ilska och irritabilitet.

Läs mer

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig för antingen privat psykoterapi, psykoterapihandledning eller utbildningsinsatser.